Har nu i stort sett bestämt mig för att anordna en pimpeldag för allmänheten på Lövåstjärn igen eftersom att många har frågat mig efter att fixa en dag för pimpling där igen. Preliminärt har jag be…

Källa: Allmän pimpeldag på Lövåstjärn 4/3 – 17

Annonser

Har nu i stort sett bestämt mig för att anordna en pimpeldag för allmänheten på Lövåstjärn igen eftersom

att många har frågat mig efter att fixa en dag för pimpling där igen.

Preliminärt har jag bestämt att dagen skall bli 4/3 -17, hoppas att väder och vind inte ställer till alltför stora

problem så att jag måste ändra de nuvarande tankarna.

Ni som är intresserade får hålla koll på min F.B – sida där jag löpande kommer att informera om detta.

Skitfiske på ER alla, hoppas vi ses vid något vatten nu i vinter eller framåt sommarfisket.

Vill härmed tillmötesgå, med en julklapp, de som vill/kan komma till Lövåstjärn för pimpelfiske i början av 2017.

Har nu bestämt att öppna Lövåstjärn för en pimpelfiskedag som kommer att vara lördagen 7/1 – 17.

Pris/fisketillstånd är 200 kr. Ett redskap/fiskespö/fisketillstånd.

Fisket får pågå mellan kl. 09,30 till och med 14,00. Vi påbörjar försäljningen av fisketillstånden kl. 08,30.

Tillåtna beten är mask, maggot, power bait, fiskrom…OBS! Majs är förbjudet.

Max. 4 st ädelfiskar/fisketillstånd är tillåtet att tillvarata, av valfri storlek, oskadad ädelfisk får återutsättas.

Fångad vitfisk, (abborre, mört) inräknas inte i maxkvoten, skall inte återutsättas, medtag denna efter fiskets

slut till arrangörerna.

Fångad fisk, vilket det är ädelfisk eller vitfisk, tillsammans med fisketillståndet som uppvisas efter fisket för

arrangörerna berättigar till deltagande i utlottning av varuvinster, dragning av vinster sker så snart

det kan anordnas efter fiskedagens slut.

Frågor/upplysningar ang. detta 070 – 222 1979, Roland Hultman

 

Med tillönskan om GOD JUL & ETT GOTT SLUT på 2016, Entré Trading, Sweden.

 

Har nu försökt att ordna de mesta till det bästa för ER alla som väntar på sommarpremiären i KNIVTJÄRN som kommer att gå av stapeln i morgon söndag 15/5 – 16, kl. 08,oo får Ni som vill börja att fiska. Fiskekort finns tillgängliga att köpa på vanliga stället i carporten, ni som har tillgång till SWISH kan med fördel SWISHA avgiften för fisket/vistelsen till 070 – 222 19 79, skriv då i meddelandet, datum då fisket skall bedrivas, tiden när fisket startar samt antal fiskande personer. Se till att antigen skriva ut betalningen eller ha era telefoner tillgängliga för att visa för de fisketillsyningsmän som jobbar med fisketillsynen vid KNIVTJÄRN.Fisketillstånden kostar som vanligt 120 kr/spö som används, då får max. 4st fiskar fångas på det tillståndet, flera tillstånd kan lösas under fisket. För uppställningen av husbil/husvagn är avgiften 70 kr/natt och skall lösas senast kl. 19,oo, ankommer ni knivtjärn senare på dygnet skall uppställningstillståndet betalas innan uppställningen sker. Påträffas någon att inte ha betalat de avgifter som är för fisket/vistelsen tillkommer en serviceavgift på 500 kr vid varje enskilt tillfälle, gäller både fisket och vistelsen var för sig. Regler och anvisningar för vistelse och fiske vid KNIVTJÄRN finns att hämta vid försäljningsstället för fiskekorten i carporten invid gula huset vid uppfarten till KNIVTJÄRN, se skyltar för fiskekort. Var vänlig och respektera de anvisningar och regler som finns utställda för allas vår trevnad……Väl mött vid KNIVTJÄRNS stränder

Så har då April månad infunnit sig detta året också, tankarna som jag burit på att ev. öppna Lövåstjärn en dag för allmänt fiske igen nu på vårvintern har fått sig en allvarlig ”törn”. Detta mest beroende på att vägen som leder till Lövåstjärn har blivit helt sönderkörd genom det att det har varit avverkningar av den skog som blivit utvuxen och därmed skall avverkas innan den genom ålder blir sämre sett ur en ekonomisk synvinkel för de som äger den. Jag har full förståelse att det måste göras, får väl se om vägen återställs i farbart skick inom rimlig tid så jag med gott samvetet kan bjuda in er fiskare till en dag med fiske nu innan isen smälter allt för mycket och blir i skick så att jag bedömer att det är säkert att vara på den. Återkommer om detta i så fall, i annat fall får jag väl vänta på/själv utföra en lättare återställning av vägen så att den kan användas nödtorftigt, det för ju med sig en hel del kostnader att återställa vägar som har blivit helt nedkörda…..

Idag kommer det första vårregnet här i Hällingen Hultmansrakan, det lilla snötäcke som finns och syns från den platsen där jag bor har nu därmed inte många timmar på sig att visa sig, ser ju ut att bli varmgrader hela dygnen en tid framåt. Isarna är dock fortfarande av bra kvalité, var ute på några av den igår. Fortfarande var kärnisen dryga 65 cm, tillsammans med övriga påfrysningar var isen 85 cm så den går nog att vara på och fiska några veckor till om nu inte sjöar och tjärnar vattenfylls så mycket att isen flyter upp och blir landlös av de smältvatten som bildas av regn och snösmältning. När vi var unga och mycket ivriga fiskare, mest på den tiden med angeldon på vårvintrarna så hade vi med oss plankor och långa stegar som vi lade ut från land och ut på isen för att komma ut och fiska, det kunde vara lite problem att komma i land igen på eftermiddagarna/kvällarna när vi skulle avsluta fisket, på den tiden gjorde det inget för om det var omöjligt att komma i land ”torrskodd” hoppade vi bara i vattnet och plumsade tills vi kom iland med packning och allt, det var ju bara en kort tid innan vi var hemma i värmen så det gjorde liksom inget bara vi fick vara ute och fiska var detta en ”lätt match” att utföra. Det var andra tider då.

Har varit ute med fiskegrupper några ggr nu på isarna, kan konstatera att fisket inte har varit av samma dignitet som det brukar vara när det är som bäst, dock så har det inte vart helt ”under isen” men kan bli bara bättre framåt våren om jag får säga vad jag tror. Jag har anteckningar från > nitton år tillbaka vad gäller fiske och jakt, kan där se att det har varit liknande år tillbaka också när det gäller både vintrar och fisket, det går liksom i cykler med mellan 4 – 7 års intervaller vad jag kan utläsa av det som jag har skrivit hitintills…

Får väl önska er alla en förträfflig vår med många och långa sköna stunder med det ni tycker berikar ert liv, själv skall jag så snart det bara går sjösätta en av båtarna i Holmsjön och försöka att utnyttja den så mycket som möjligt under sommarens fina dagar. Skall också iordningställa de båtar jag har för uthyrning så att de är redo när den som vill hyra dem, inkl. motorer och annan tillhörande utrustning hör av sig. Om ni inte visste det så hyr jag alltså ut båtar med motorer, de står på trailers för hämtning, eller så bistår jag med sjösättning/hämtning till dem som inte har möjlighet att själva ombesörja det.

Ha nu många och lyckade fisketurer med nära och kära så kanske vi syns och hörs ute på något vatten eller vid stranden av någon sjö/tjärn Kom ihåg att allt fiske inom Holms fiskevårdsområde skall ske mot gällande fiskekort, detsamma gäller på de vatten jag upplåter för fiske mot fiskekort i övriga vatten.

I Lilljärptjärn och Lövåstjärn sker fisket mot att det bokas genom mig på r.h@entretrading.com eller 070 – 222 1979. Fisket övervakas av utbildade fisketillsyningsmän under hela året, de och ni själva kan känna största tillfredställelsen med fisket om vi alla följer de regler som finns uppsatta för fisket….

Haré Entré Trading, Sweden KB//Roland Hultman

%d bloggare gillar detta: