arkiv

Uncategorized

Så har då vårvädret infunnit sig med + grader dygnet runt, (de flesta dygnen) nu, snön försvinner med snabb takt.

Dock är isarna på de mindre sjöarna/tjärnarna fullgoda ännu för att vara på med fiske och andra aktiviteter, finns

risk för att det kan vara väldigt blött tidvis dock. Fisket har varit rätt så bra de ggr jag har varit ute på isarna och

fiskat själv eller igång med ngn grupp som har bokat in sig för aktivitet i min regi. Börjar som vanligt att gå mot slutet

nu för isfisket denna säsong. Det är ju så att fisket brukar bara bli bättre ju sämre isarna bär för oss att vara på.

Var varsam och mkt uppmärksam om/när ni nu framöver ska beträda isarna, bärigheten försämras nu i rask takt när

det är + grader i stort sett hela dygnen. Själv börjar jag att blicka framåt mot sommarpremiärerna för fisket och vet av

erfarenhet att det är mycket arbete som skall hinnas med på kort tidsrymd. Får man bara vara i bra form fysiskt sett

så brukar det ordna sig man vet ju aldrig, nu när man passerat pensionsstrecket, när ålderskrämporna blandar ihop

sig med de övriga under levnadsåren införskaffade förslitningsskador/andra skador man ådragit sig hur länge den

envishet som man kan mobilisera räcker för för att övervinna de sammantagna fysiska åkommorna men det visar

sig med all säkerhet. Jag har tankar på att, som i de flesta fall, avhålla sommarpremiären på Knivtjärn Kristi Himmels

Färds Dag torsdagen 25/5 – 17 i år också, dock med det förbehållet att allt arbete som skall utföras innan har hunnits

med. Jag får återkomma närmare den tidpunkten ang. detta. Ni som är intresserade får hålla kollen här och på min F.B

sida framöver, kommer att lämna information så snart jag ser hur det kommer att fungera. Lövåstjärn har jag för avsikt

öppna 1 – 2 ggr under sommarfisket för allmänheten, vet inte ännu med säkerhet om/när det kan bli, har en hel del

arbete att göra där innan jag anser att det är ordnat för sådana aktiviteter vid det vattnet, återkommer också om det.

Ja det var en liten information till er som är intresserade, har ni övriga funderingar, frågor är det bara att ni tar kontakt

så skall jag göra det jag kan för att besvara det ni har funderingar om…

OBS !! Vill även informera om att jag från och med 2017 04 01 inte längre hyr ut båtar i den utsträckning som jag har

gjort många år bakåt i tiden, motorer, trailar i någon organiserad verksamhet, ev. kan jag ngn gång hyra ut cabinbåt

till er/ngn som vill fiska/åka båt i  Holmsjön, det är en Ryds 435 Fc med Honda 30 hkr fyrtaktare………

Kan även tillhandahålla en trailer med plastbåt strl. ca 4,30 m med 5 hkr fyrtaktare Parsun,

har även tillgång till 4 hkr 2-takts motor om det passar bättre. Det är ung. vad som är kvar av min verksamhet

med båtuthyrning. Jag vill härmed tacka ALLA ER som har nyttjat det utbud jag har erbjudet i min förutvarande

uthyrningsverksamhet och hoppas att NI kan tänka ER att nyttja det som återstår av det jag erbjuder. TACK, TACK.

Hoppas vi syns & hörs invid ngn strand/vatten nu framåt sommarfisket….. Roland

Mindre än en vecka till Lördag 4/3 – 17 då det återigen är dags för att arrangera pimpeldag för allmänheten på Lövåstjärn.

Fisket får påbörjas från och med Kl. 09,oo och kommer att pågå till och med kl. 14,00.

Priset för deltagande är 200 kr/spö som används samtidigt, med möjlighet att lösa tillstånd för flera spön.

Som tidigare kommer jag att dela ut något/ra priser.

Priser utlottas bland de fisketillstånd som efter pimpeldagens slut uppvisar fångad fisk och inlämnar fisketillståndskvittot.

Jag firar 20 års jubileum i min nuvarande verksamhet under februari månad med anledning härav kommer det att vara

någon/ra överraskiningar till ER som löser fisketillstånd dagen till ära.

Överraskningarna kommer att delges när NI som deltagare i pimpelfisket löser ERT/ERA fisketillstånd för dagen.

Varmt Välkommen Hälsar ENTRÈ TRADING, SWEDEN.                     ”GLÖM KROGEN VI SES I SKOGEN”

Roland 070 – 222 19 79

Har nu i stort sett bestämt mig för att anordna en pimpeldag för allmänheten på Lövåstjärn igen eftersom

att många har frågat mig efter att fixa en dag för pimpling där igen.

Preliminärt har jag bestämt att dagen skall bli 4/3 -17, hoppas att väder och vind inte ställer till alltför stora

problem så att jag måste ändra de nuvarande tankarna.

Ni som är intresserade får hålla koll på min F.B – sida där jag löpande kommer att informera om detta.

Skitfiske på ER alla, hoppas vi ses vid något vatten nu i vinter eller framåt sommarfisket.

Vill härmed tillmötesgå, med en julklapp, de som vill/kan komma till Lövåstjärn för pimpelfiske i början av 2017.

Har nu bestämt att öppna Lövåstjärn för en pimpelfiskedag som kommer att vara lördagen 7/1 – 17.

Pris/fisketillstånd är 200 kr. Ett redskap/fiskespö/fisketillstånd.

Fisket får pågå mellan kl. 09,30 till och med 14,00. Vi påbörjar försäljningen av fisketillstånden kl. 08,30.

Tillåtna beten är mask, maggot, power bait, fiskrom…OBS! Majs är förbjudet.

Max. 4 st ädelfiskar/fisketillstånd är tillåtet att tillvarata, av valfri storlek, oskadad ädelfisk får återutsättas.

Fångad vitfisk, (abborre, mört) inräknas inte i maxkvoten, skall inte återutsättas, medtag denna efter fiskets

slut till arrangörerna.

Fångad fisk, vilket det är ädelfisk eller vitfisk, tillsammans med fisketillståndet som uppvisas efter fisket för

arrangörerna berättigar till deltagande i utlottning av varuvinster, dragning av vinster sker så snart

det kan anordnas efter fiskedagens slut.

Frågor/upplysningar ang. detta 070 – 222 1979, Roland Hultman

 

Med tillönskan om GOD JUL & ETT GOTT SLUT på 2016, Entré Trading, Sweden.

 

Har nu försökt att ordna de mesta till det bästa för ER alla som väntar på sommarpremiären i KNIVTJÄRN som kommer att gå av stapeln i morgon söndag 15/5 – 16, kl. 08,oo får Ni som vill börja …

Källa: Inför sommarpremiären i KNIVTJÄRN 15/5 – 16, kl. 08,oo

Har nu försökt att ordna de mesta till det bästa för ER alla som väntar på sommarpremiären i KNIVTJÄRN som kommer att gå av stapeln i morgon söndag 15/5 – 16, kl. 08,oo får Ni som vill börja att fiska. Fiskekort finns tillgängliga att köpa på vanliga stället i carporten, ni som har tillgång till SWISH kan med fördel SWISHA avgiften för fisket/vistelsen till 070 – 222 19 79, skriv då i meddelandet, datum då fisket skall bedrivas, tiden när fisket startar samt antal fiskande personer. Se till att antigen skriva ut betalningen eller ha era telefoner tillgängliga för att visa för de fisketillsyningsmän som jobbar med fisketillsynen vid KNIVTJÄRN.Fisketillstånden kostar som vanligt 120 kr/spö som används, då får max. 4st fiskar fångas på det tillståndet, flera tillstånd kan lösas under fisket. För uppställningen av husbil/husvagn är avgiften 70 kr/natt och skall lösas senast kl. 19,oo, ankommer ni knivtjärn senare på dygnet skall uppställningstillståndet betalas innan uppställningen sker. Påträffas någon att inte ha betalat de avgifter som är för fisket/vistelsen tillkommer en serviceavgift på 500 kr vid varje enskilt tillfälle, gäller både fisket och vistelsen var för sig. Regler och anvisningar för vistelse och fiske vid KNIVTJÄRN finns att hämta vid försäljningsstället för fiskekorten i carporten invid gula huset vid uppfarten till KNIVTJÄRN, se skyltar för fiskekort. Var vänlig och respektera de anvisningar och regler som finns utställda för allas vår trevnad……Väl mött vid KNIVTJÄRNS stränder

Så har då April månad infunnit sig detta året också, tankarna som jag burit på att ev. öppna Lövåstjärn en dag för allmänt fiske igen nu på vårvintern har fått sig en allvarlig ”törn”. Detta mest beroende på att vägen som leder till Lövåstjärn har blivit helt sönderkörd genom det att det har varit avverkningar av den skog som blivit utvuxen och därmed skall avverkas innan den genom ålder blir sämre sett ur en ekonomisk synvinkel för de som äger den. Jag har full förståelse att det måste göras, får väl se om vägen återställs i farbart skick inom rimlig tid så jag med gott samvetet kan bjuda in er fiskare till en dag med fiske nu innan isen smälter allt för mycket och blir i skick så att jag bedömer att det är säkert att vara på den. Återkommer om detta i så fall, i annat fall får jag väl vänta på/själv utföra en lättare återställning av vägen så att den kan användas nödtorftigt, det för ju med sig en hel del kostnader att återställa vägar som har blivit helt nedkörda…..

Idag kommer det första vårregnet här i Hällingen Hultmansrakan, det lilla snötäcke som finns och syns från den platsen där jag bor har nu därmed inte många timmar på sig att visa sig, ser ju ut att bli varmgrader hela dygnen en tid framåt. Isarna är dock fortfarande av bra kvalité, var ute på några av den igår. Fortfarande var kärnisen dryga 65 cm, tillsammans med övriga påfrysningar var isen 85 cm så den går nog att vara på och fiska några veckor till om nu inte sjöar och tjärnar vattenfylls så mycket att isen flyter upp och blir landlös av de smältvatten som bildas av regn och snösmältning. När vi var unga och mycket ivriga fiskare, mest på den tiden med angeldon på vårvintrarna så hade vi med oss plankor och långa stegar som vi lade ut från land och ut på isen för att komma ut och fiska, det kunde vara lite problem att komma i land igen på eftermiddagarna/kvällarna när vi skulle avsluta fisket, på den tiden gjorde det inget för om det var omöjligt att komma i land ”torrskodd” hoppade vi bara i vattnet och plumsade tills vi kom iland med packning och allt, det var ju bara en kort tid innan vi var hemma i värmen så det gjorde liksom inget bara vi fick vara ute och fiska var detta en ”lätt match” att utföra. Det var andra tider då.

Har varit ute med fiskegrupper några ggr nu på isarna, kan konstatera att fisket inte har varit av samma dignitet som det brukar vara när det är som bäst, dock så har det inte vart helt ”under isen” men kan bli bara bättre framåt våren om jag får säga vad jag tror. Jag har anteckningar från > nitton år tillbaka vad gäller fiske och jakt, kan där se att det har varit liknande år tillbaka också när det gäller både vintrar och fisket, det går liksom i cykler med mellan 4 – 7 års intervaller vad jag kan utläsa av det som jag har skrivit hitintills…

Får väl önska er alla en förträfflig vår med många och långa sköna stunder med det ni tycker berikar ert liv, själv skall jag så snart det bara går sjösätta en av båtarna i Holmsjön och försöka att utnyttja den så mycket som möjligt under sommarens fina dagar. Skall också iordningställa de båtar jag har för uthyrning så att de är redo när den som vill hyra dem, inkl. motorer och annan tillhörande utrustning hör av sig. Om ni inte visste det så hyr jag alltså ut båtar med motorer, de står på trailers för hämtning, eller så bistår jag med sjösättning/hämtning till dem som inte har möjlighet att själva ombesörja det.

Ha nu många och lyckade fisketurer med nära och kära så kanske vi syns och hörs ute på något vatten eller vid stranden av någon sjö/tjärn Kom ihåg att allt fiske inom Holms fiskevårdsområde skall ske mot gällande fiskekort, detsamma gäller på de vatten jag upplåter för fiske mot fiskekort i övriga vatten.

I Lilljärptjärn och Lövåstjärn sker fisket mot att det bokas genom mig på r.h@entretrading.com eller 070 – 222 1979. Fisket övervakas av utbildade fisketillsyningsmän under hela året, de och ni själva kan känna största tillfredställelsen med fisket om vi alla följer de regler som finns uppsatta för fisket….

Haré Entré Trading, Sweden KB//Roland Hultman

Då har vi kommit några dagar in på första vårvintermånaden, det har varit, som man säger ömsom vin & vatten om man nu kan använda det uttrycket för att beskriva vädret som har varit intill nu i vinter. Jag har varit några gånger, alldeles för lite egentligen, ute i den fria naturen, dels beroende på att att jag ”sprang” rakt in i en satans förkylning som inte ville släppa taget i första vändan sas. Blev förkyld 26/1, den eskalerade någon dag omkring 10/2, med en mkt otrevlig hosta och onda känningar i hela kroppen, kändes att man började att närma sig pensioneringsdagen, kan jag med rent samvete säga. Så kom då pensioneringsdagen, kände mig lite bättre, tog emot grattishälsningar från när och fjärran. Tack för det, alla ni som på något sätt grattatde mig, det kom även en del vänner, släktingar på besök. Ulla min fru hade som vanligt ”ställt” för att det ev. skulle komma besökare med både mat & dryck samt fika, tack för det Ulla, så det var lätt som en plätt för mig att ta emot och försöka var trevlig mot de besökande, efter de närmaste dagarna sett från min pensioneringsdag så kändes det skapligt i kroppen sett ur förkylningsvinkeln….men så kom vi liksom in i vardagen igen och vad hände ?? Förkylningen tog om taget på min kropp, blev matt och slö igen, hostan tog om, det var bara att ge upp och ta det lugnt, försöka att invänta bättring. Så mot andra halvan av februarimånaden kändes det att jag hade vunnit kampen mot den värsta förkylningen, tur var det för jag hade inbokat en fiskegrupps ankomst. Jag behövde någon dag som jag kände mig så pass pigg att jag skulle kunna ordna lite inför deras ankomst, nu så här i efterhand så inser jag att det lyckades. Bara några dagar senare var det inbokat en skapligt stor fiskegrupp, jag behövde några dagar på mig att ”ställa” inför deras ankomst och som tur var kändes det att kroppen svarade positivt på de rörelser jag utsatte den för…tack för det…vem jag nu ska tacka…! I alla fall vill jag tacka de som kom och deltog i de aktiviteter som jag anordnade i februari månad, ser nu med tillförsikt fram emot de gruppers ankomst som är inbokade nu framåt vårvintern, hoppas att jag får vara så frisk det bara går så skall det nog kunna summeras framåt islossningen med ++ betyg, får jag hoppas, för att då komma in i försäsongen till sommarfisket med det arbete det kräver för att ordna för de besökare som antas komma till de fiskevatten som jag förvaltar, skall som vanligt satsa på att få till kvalité på fisket. Jag satsar hellre lite mera pengar på kvalité än att som en del andra, satsa på kvantitet, känner mig liksom mera till ”lags” om jag kan få kvalité på det jag uträttar. Så har jag då igen fått en del förfrågningar om att öppna Lövåstjärn för allmänheten en gång till innan isen försvinner denna säsong….Öppnade ju en dag innan jul, uppslutningen var inte på topp så jag tvekar lite inför ett öppnande till denna säsong men har inte helt stängt dörren för detta ännu. Som ni kanske kan tänka er så är det en hel del arbete och kostnader att ordna en öppningsdag på vintern, kan ju säga att öppningen strax innan jul gav ett rejält minus i kassan som jag får dras med, troligen hela sommarsäsongen innan jag har kommit ikapp den förlusten men skam den som ger sig och jag vill ju göra det så bra som möjligt för er fiskare under de förutsättningar som jag lever under. Dock vill jag inte ta utav min privatekonomi för att vara er fiskare till lags. Slutsummeringen bör visa överskott varje år, jag lägger in i summeringen att det är ett intresse för mig som jag sysslar med därav räcker det även att summeringen visar +,-, noll också något år som det troligen blir detta året….

Tar väl nya tag och går vidare i tankarna om att ev. genomföra en öppning nu på vårvintern i Lövåstjärn, vet dock inte nu om/när det kan bli. Är ni intresserade får ni hålla koll på min F.B sida och även här på bloggen, skriver även ut sådana meddelanden på Holmbygdens F.B sida, kommer att skriva ut om/när det blir så fort jag har tagit någon form av beslut det beror även på hur vårvintern vidare kommer att utveckla sig med väder och isförhållanden….Fiska på så hörs och syns vi, om inte på annan plats så på F.B eller här….haré

%d bloggare gillar detta: