arkiv

Författararkiv: entretrading

Så har vi då återigen kommit till att KNIVTJÄRN avhåller sommarpremiär, vädret verkar inte bli ngt att hurra över,

även dt är ju tradition när KNIVTJÄRN öppnar för säsongen….

I år är det uteslutande Swish som gäller för bet. av fisketillstånden = 200 kr/3 fiskar, gäller från kl. 08,oo till 18,oo premiärdagen.

Efter kl. 18,oo och framledes är kostnaden 150 kr/fisketillstånd/3 fiskar & i övrigt enl. gällande fiskeregler…..

Ni som använder Swish som betalningsmedel SKALL inte ta ngn biljett ur röda blocket, det är fullt tillräckligt att ni har referensnumret

tillgängligt om/när ngn fisketillsyningspersonal kommer till er för kontroll……

Ni som inte har Swish kan lösa dagens fisketillstånd vid vanliga platsen där fiskekort löses, (carporten vid gula huset).

Var noga med att skriva ned era namn som skall stämma mot det nummer ni antecknar/tar ur det röda blocket.

De flesta av er vet hur ordningen skall vara !!!

Vi kommer i år att vara mkt noga med att det är ordning enl. de fiskeregler som gäller, om avvikelser mot gällande regler upptäcks

kommer en kontrollavgift av 500 kr att uttas vid varje enskilt tillfälle….

För allas trivsel, skräpa inte ned, om ni inte vill ta med er överblivna förpackningar/engångsgrillar, gamla revar o.dyl hem lägg det

då i de utplacerade soptunnorna. Tack för er förståelse omkring detta…..

Välkomna till sommaröppningen i KNIVTJÄRN, hälsar Entré Trading//Roland Hultman, tel: 070 – 222 1979

Fiskeförbud kommer att inträda from kl. 12,oo 2019 05 23 i KNIVTJÄRN.

Detta för att åtgärder för ER trivsel kommer att utföras intill sommaröppningen sker.

Sommaröppningen sker from. kl 08,oo 2019 05 30, (Kristi Himmels Färds dag)

Fiskekortspris from. kl. 08,oo tom kl. 18,oo 2019 05 30 är 200 kr/spö/bete, max 3 fiskar/fisketillstånd.

Från kl. 18,oo och vidare under säsongen gäller 150 kr/fisketillstånd/dygn, max 3 fiskar.

För allas trevnad, sätter ER in i de fiskeregler som gäller för Knivtjärn, lämna inte skräp, gamla linor

eller annat som kan vara till besvär/förfång för andra människor eller djur efter Er vistelse invid Knivtjärn

Väl mött med förhoppning om en trevlig vistelse för alla invid Knivtjärn, upplysningar 070 – 222 19 79, Roland.

Vi finns även http://www.entretrading.com, kan även kontaktas på r.h@entretrading.com

Säkraste sättet att få info. om de vatten vi förvaltar är att söka på Face book där vi är mest aktiva.

Ha en skön ock trevlig sommar hälsningar Entré Trading, Sweden KB

 

Så har då alla bitarna fallit på plats därmed kan sommarpremiären i Knivtjärn avållas

kl. 08,oo – 18,oo, söndagen 2018 05 27.

Premiärdagen kostar fisketillstånden 200 kr ovanstående tid, max 3 st fiskar på varje fisketillstånd.

Vi finns på plats from. kl. 07,30 för att påbörja försäljningen av startbiljetter, som är obligatorisk för

alla som skall fiska premiärdagen mellan kl. 08,oo – 18,oo.

OBS.! Från och med kl. 18,oo premiärdagen (2018 05 27) är det det nya priset 150 kr för dygnskort

gäller då från tiden ni betalar och 24 timmar framåt, tillstånden är personliga.

Läs noga de ”Regler och anvisningar som gäller vid Knivtjärn”.

Dessa finns utskrivna att läsa/hämta i carporten där blocken med fisketillstånden finns utlagda.

Skräpa ej ned, var varsam med de byggnationer som finns samt vid eldning.

Tänk på att alla skall kunna trivas tillsammans vi Knivtjärn.

All vistelse/fiske sker helt på egen risk vid Knivtjärn.

Övriga upplysningar/frågor besvaras på tel. 070 – 222 19 79 som också är Swishnumret för bet.

Information om Entré Tradings fiske utges på facebook, Roland Hultman eller Entre Trading så snart

förändringar eller annat som ni bör veta sker.

Önskar er alla ”skitfiske” vart ni än förlägger era fiskeaktiviteter.

På grund av rådande omständigheter, ( den vinter som har varit ) så blir sommarpremiären i Knivtjärn uppskjuten,

(normalt är att sommarpremiären hålls Kristi Himmels Färdsdag årligen). Vet inte i nuläget när det finns

möjlighet att avhålla sommarpremiären, det får naturens krafter avgöra men skall så snart det är möjligt meddela

om/när jag anser att jag har hunnit med det som jag skall utföra i & omkring Knivtjärn för att NI som är besökare

i/vid Knivtjärn skall få en trevlig upplevelse.

Kan nu bara meddela att Ni som är intresserade får hålla koll på min hemsida/blogg/ facebook sida där jag kommer

att i så god tid som möjligt meddela datum/tid för årets sommarpremiär.

OBS ! Eftersom att det nu är varken is eller öppet vatten fiske i Knivtjärn så

STÄNGS KNIVTJÄRN FÖR ALLT FISKE FRÅN KL. 00,00 7/5 – 18 OCH TILLS VIDARE……

Återkommer så snart jag kan med information angående sommarpremiären.

 

Våren har kommit, snön, isen håller på all smälta bort dock finns det några dagar/veckor kvar av vinterfisket,                                    beroende på om den nuvarande värmeböljan består eller om vintervädret återvänder, vi får väl se hur det blir !

I vilket fall siktar jag på att återigen ha sommarpremiär på Knivtjärn Kristi himmelsfärdsdag, 10/5-18, dock                                                    får vädret bestämma hur det blir, kanske det ligger en massa is på Knivtjärn då? Om fallet är så får jag skjuta                                              upp sommarpremiären till ett senare datum !

Dagen då sommarpremiären blir gäller fisketillståndet som dagskort, fisket får påbörjas kl. 08,oo och kortet                                              gäller till kl. 18,oo, alltså 10 timmar, max 3 fiskar/fisketillstånd.                                                                                                                      Priset för detta är 200 kr/spö/person. Flera fisketillstånd får lösas under den tiden.

OBS ! Efter kl. 18,oo premiärdagen gäller vanliga dygnsfiskekort då till det nya priset, se nedan !

Som jag har haft aningar om/befarat de sista tre (3) åren så måste jag nu höja priset för dygns fisketillstånden                                                till att vara 150 kr/dygn/spö/person, detta beroende på de allmänna höjningar som skett/sker på bla. den fisk                                            som inköps för utsättning för att ni fiskare skall kunna ha möjlighet att känna/fånga någon fisk när ni besöker                                        Knivtjärn, arbeten som bör/måste utföras för att ni besökare skall få en trevlig upplevelse vid ert besök.

Detta en liten hint om vad som är i ”röret ” för Knivtjärn kommande sommarsäsong, har ni funderingar, frågor                                                hör i så fall av er till mig, helst då på e-mail r.h@entretrading.com, eller sms 070 – 222 19 79 så skall jag så                                                snart jag bara kan försöka att besvara det ni har på hjärtat och delger mig.

Håll kollen på min blogg/F.B sida där jag efter bästa förmåga försöker att uppdatera så ni skall var informerade                                            vad som händer i de vatten som jag sköter om samt Holms fiskevårdsområdesförenings vatten.

Så har vi då kommit fram till beslutet att anordna en allmän pimpeldag på Lövåstjärn för er sportfiskare.

Dagen blir 16/12-17… Vi startar fisket kl. 09,oo & avslutar fisket kl. 13,oo…då vi hoppas på bra väder…

Vi kommer att ha stora kaffepannan varm under dagen, så ta gärna med er ngt att dricka ur…

Vi bjuder också på ngt till kaffet.

Fisket får NI själva stå för, det som gäller är max. 4 st tillvaratagna ädelfiskar, ( regnbåge/

öring eller röding) i valfri storlek/löst tillstånd…

Vitfisk mört/abborre räknas inte in i kvoten men skall inte sättas tillbaka i vattnet……….

Kom ihåg att det finns kraftiga fiskar så NI bör ha utrustning i god kondition………

Fisket kostar 200 kr/tillstånd för max 4 st ädelfiskar, möjligt att lösa flera tillstånd för fisket den dagen,

fisketillstånden börjar att säljas kl. 08,30 på morgonen….

Ta med er ngn/ra kompisar och kom till en som vi hoppas trevlig fiskedag med bra fiske…

Hör gärna av er…e-mail r.h@entretrading.com

Väl mött där & då hälsar Entré Trading, Sweden//Roland 070 – 222 19 79

Kommer med lite info ang fisket i Knivtjärn; Satte RB där i början av juli, utförde ännu en sättning av öring där i början av

augusti så nu är det gott om fisk i det vattnet för er som vill prova lyckan. Kommer att sätta röding på senhösten inför kommande

isfiske, ev. beroende på vilka (medel som inkommer) kommer jag att sätta RB eller Öring en ggn till innan dess också.

Vill även meddela att nu går det att Swisha fisketillståndsavg. för fiske inom Holms Fiskevårdsområdesförenings fiskevatten tlll följande nr.

Holms FVOF SWISHNUMMER; 123 442 5914. Allt för att NI fiskare skall ha det bekvämt att fixa fisketillstånden.

From. kl. 00,oo Tisdagen 16/5 -17 stängs KNIVTJÄRN för allt fiske inför kommande åtgärder som skall utföras innan

SOMMARPREMIÄREN som sker TORSDAGEN 25/5 -17, KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG.

Fisketillstånd kommer att säljas från kl. 07,oo, I år kommer vi att sälja fisketillstånden invid KNIVTJÄRN premiärdagen.

Lika som föregående säsong så finns möjligheten att SWISHA avgiften för fisketillstånden till 070 – 222 19 79.

ALLTSÅ, SÄLJS DET INGA FISKETILLSTÅND PREMIÄRDAGEN VID VANLIGA FÖRSÄLJNINGSSTÄLLET.

PREMIÄRDAGEN ÄR KOSTNADEN FÖR FISKETILLSTÅNDEN 150 KR/SPÖ SOM ANVÄNDS.

ANVÄNDS FLERA SPÖN SAMTIDIGT ERFODRAS FLERA FISKETILLSTÅND.

DETTA GÄLLER ALLT FISKE I KNIVTJÄRN UNDER ALLA SÄSONGER.

FISKET FÅR PÅBÖRJAS KL. 08,oo PREMIÄRDAGEN.

Håll gärna koll på min blogg/hemsida alt. Fb-sida ang info om fisket i Holmbygden samt de vatten

jag förvaltar för fiske. Väl mött ute vid ngn strand ENTRÈ TRADING; SWEDEN KB

%d bloggare gillar detta: